Tuesday, January 19, 2010

teknologi dan inovasi

subjek teknologi dan inovasi dalam pendidikan membantu para pelajar meningkatkan pemahaman mengenai teknologi yang digunakan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran serta membantu meningkatkan kesedaran dan kemahiran pelajar.

No comments:

Post a Comment